Av. Özlem Ağca
Av. Özlem Ağca
Yazarın Makaleleri
Sebepsiz Zenginleşme
Sebepsiz zenginleşme veya haksız zenginleşme, bir kimsenin mal varlığında haklı bir nedene dayanmaksızın, başkasının zararına meydana gelen zenginleşmedir. Geçerli bir hukuksal neden bulunmadan, hukuksal bir neden gerçekleşmeden ya da hukuksal...
Boşanma Davası İle Birlikte Veya Bağımsız Açılan Davalar
Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına karşılık almadan katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur. Boşanmalar...
Kadına Şiddet
Kadına şiddeti hangi başlıklar altında toplayabiliriz? Fiziksel Şiddet Psikolojik Şiddet Cinsel Şiddet Ekonomik şiddet Fiziksel şiddetin tanımını yapmak gerekirse, nasıl tanımlarsınız? Benim aklıma gelen itip kakmak, tartaklamak, tokatlamak,...
Ölen Kişinin Aylığını Kimler Alabilir
Bugün ölüm aylığı hak bazı bilgiler vermeye çalışacağız kimler hak sahibidir ölen sigortalının hangi gün şartları ile geride kalanlar için ölüm aylığından yararlanabilir bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ölüm Aylığı...
Duygusal Şiddet Sebebiyle Boşanma
Türk Medeni Kanununda yer alan eşlerin sadakat yükümü duygusal sadakati de içermektedir. Bu sebeple duygusal şiddet içeren davranışlar, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında aynı zamanda bir boşanma sebebidir. Her türlü...
Çocuk Kaçırma
Öncelikle bu konuda Türk Ceza Kanunu ne diyor ona bakalım: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu şöyle tarif etmekte: Boşanma süreçlerinde en sık rastladığımız sorunlardan biri de, velayet kendisinde...
Ayıplı Konut Nedir?
Günümüz insanının en büyük iki hayali var: Çocuğunu iyi bir üniversitede okutmak ve ev sahibi olmak.   Sıkıntılar içerisinde, belkide temel ihtiyaçlarından kısarak bir ev sahibi olma gayretinde olan insanların müteahhit veya emlakçılar...
Polislik Oldum Ne Yapmalıyım?
Sanık Olabilirsiniz: Sanık olarak ifadenizin alınmak istenmesi durumunda ne ile suçlandığınızın bildirilmesinin gerektiğini, avukat tayin etme hakkınızın bulunduğunu, avukat tayin edebilecek durumunuzun olmamasına karşılık baro tarafından...
Bilirkişi incelemesi
Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren haller 266. madde de şu şekil düzenlenmiştir: Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve...
İstinabe Nedir?
Tanık veya bilirkişinin davanın görüldüğü yer mahkemesinde dinlenmesinin zorunlu olup olmadığı konusunu bu hafta inceleyeceğiz. Bu durumun istisnaları var mıdır? Kural açısından değerlendirdiğimizde, tanık ve bilirkişilerin davanın...
Duruşmanın Açık veya Kapalı Görülme Halleri
Aleniyet ilkesi gereği, mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Kamuya açıklık Anayasal bir ilkedir. Bu ilke, hem herkesin duruşma salonunda fiziki koşulların elverdiğince dinleyici olarak bulunmasını hem de duruşma salonunda bulunan kişilerin...
SGK'nın Almanya'daki vatandaşlara bir düşmanlığı mı var?
Yurtdışında yaşayıp ta borçlanma yoluyla emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın bana sordukları soruların başında, 400 Euro'luk diye tabir edilen az gelirli çalışmayla ilgili sorular geliyor. SGK, maalesef bu mini-job diye tabir edilen...
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Anonim şirketlere kayyum atanması istisnai bir çözümdür ve aslında şirketi, başta organsız kalması nedeniyle sona ermekten kurtaran geçici bir çaredir.Ticaret Kanununun anonim şirketleri düzenleyen maddeleri arasında yer alan ve 'pay...
Öğrenciyiz, komşular imza toplayıp bizi apartmandan attırabilir mi?
Kat mülkiyeti Kanunu 18. maddesinde kat maliklerinin veya kat maliklerinin kiracıları olan kişilerin yükümlülükleri tanımlanmıştır.  Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden kişiler hakkında kat maliklerine çeşitli haklar ve yaptırım...
İşyerinde tacize uğrayan kişi tazminat davası açabilir mi?
Mağdur olan çalışan elbette tazminat hakkına sahiptir. Gerek psikolojik taciz olsun gerek ise fiziksel taciz olsun, bu durumlara maruz kalan çalışanların tazminat hakları vardır.Öncelikle iş akdinin sona erdirilmesinden dolayı, işçi alacaklarının...
Ecrimisil ve Fuzuli şagil (Haksız İşgal Tazminatı)
Vatandaş çoğunlukla bu gibi hukuki kavramların ne olduğunu bilmemekte, ta ki böyle bir olayla karşılaşıncaya kadar. Hazineye ait olan veya özel mülkiyette olan bir taşınmaz,mal sahibinin rızası veya hazinenin  izni dışında, gerçek veya...
'Sınır Dışı Edilme'
Son yıllarda Türkiye'nin  kalkınmasıyla birlikte ülkemiz kaçak işçiler için bir cazibe merkezi haline dönüştü.Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'de kaçak yolla hem ikamet edip hem de çalışan sayısı yüz binleri geçiyor.Kimisi...
Kürtaj nedir?
Kürtaj veya küretaj rahim içerisindeki gebeliğin çeşitli yöntemlerle alınması işlemidir.Kürtaj sadece istemli gebelik alınması için yapılmaz, düşükten sonra içeride kalan gebelik parçalarını almak için veya ölü gebelikleri, boş gebelik...
Sosyal medyada kişilik hakları saldırıları
Daha kolay olduğundan mı yoksa çok fazla kişiye ulaşıldığından mıdır bilinmez, insanlar artık birbirlerine hakaret etmek için sosyal medyayı kullanıyor. Facebook, Twitter başta olmak üzere, yazılı basın ve sosyal medya üzerinden hakaret,...
Babalık davası
Evlilik dışı doğan çocukların artmasıyla birlikte işlenmesi gereken konulardan biri de babalık davasıdır. Babalık Davası, evlilik dışı doğan çocuğun veya anasının bu çocuğun babasını hükmen mahkeme kararı ile belirlemek amacıyla...
Ayıplı Konutlar
Günümüz insanının en büyük iki hayali var: Çocuğunu iyi bir üniversitede okutmak ve ev sahibi olmak.Sıkıntılar içerisinde, belkide temel ihtiyaçlarından kısarak bir ev sahibi olma gayretinde olan insanların müteahhit veya emlakçılar tarafından...

banner44

banner43